Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Μυϊκές ανισορροπίες 2
Υπάρχουν δύο αιτίες  για τις μυικές ανισορροπίες. Η πρώτη είναι  βιομηχανικές αιτίες από επαναλαμβανόμενες κινήσεις προς μία κατεύθυνση ή παρατεταμένες στάσεις. Οι μηχανικές αιτίες της μυίκής ανισορροπίας έχουν  από τον Κένταλ και Sahrmann. Η δεύτερη αιτία είναι μια νευρομυϊκή ανισορροπία που οφείλεται στη προδιάθεση ορισμένων μυικών ομάδων που είναι είτε βραχοιμένοι ή αδύναμοι. Η νευρομυϊκή προσέγγιση αναφέρθηκε από τον Janda, και βασίζεται σε πρότυπα κινήσεων που εξελίσσονται από τη γέννησή μας. Ο Δρ Janda παρατήρησε ότι οι μυικές ομάδες των «τονικών» μυών είναι επιρρεπείς σε σφίξιμο και βράχοινση και η μυικές ομάδες των «φασικών «μυών  είναι επιρρεπής σε αδυναμία.


Τονικοί μύες (Βραχοιμένοι )
Φασικοί μύες ( Αδύναμοι)
Γαστροκνήμιος
Περονιαίος
Πρωσαγωγοί
Πρόσθιος κνημιαίος
Οπίσθιοι μηριαίοι
Έσω πλατύς, Έξω πλατύς
Ορθός μηριαίος
Μεγάλος κ μέσος γλουτιαίος
Λαγονωψωίτης
Εγκάρσιος κοιλιακός
Τείνων την πλατεία περιτονία
Πολυσχιδής
Απιοειδής
Πλάγιοι κοιλιακοί
Ιερωνωτιαίοι
Ορθός κοιλιακός
Υπνιακοί
Πρόσθιος οδοντωτός
Τετράγωνος οσφυικός
Ρομβοειδής
Μείζων και ελλάσων θωρακικός
Κάτω και μέσος τραπεζοειδής
Πλατύς ραχιαίος
Βαθεί καμπτήρες του αυχένα
Άνω τραπεζοειδής

Στερνοκλειδομαστοειδής/Σκαληνοί

Ανελτήρας της ωμοπλάτης
Όταν υπάρχει μυική ανισορροπία αυτό μπορεί να είναι μια σοβαρή αιτία του πόνου στις αρθρώσεις. Ο Δρ. Janda εντόπισε τρία συγκεκριμένα σύνδρομα μυικής ανισορροπίας που σχετίζονται με χρόνιο μυοσκελετικό πόνο. Αυτά είναι το


1.Upper Crossed Syndrome

2.Lower Crossed Syndrome

3.Layer Syndrome


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου