Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας - Iliotibial Band Syndrome


Iliotibial Band Syndrome
Τι είναι το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας


 • Η λαγονοκνημιαία ταινία είναι ένας δυνατός συνδετικός ιστός που μοιάζει με ταινία, η οποία διατρέχει από το πυελικό οστό το λαγόνιο προς τα κάτω στην εξωτερική πλευρά του μηριαίου οστού και καταλήγει στην κορυφή του οστού της κνήμης.
 •  το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας είναι ένας όρος ο οποίος περιγράφει το τρίψιμο και την τριβή αυτής της ταινίας όπως αυτή περνάει πάνω από τη προεξοχή του  οστού και προσκρούει στην εξωτερική πλευρά της άρθρωσης του γόνατου. 


Γιατί συμβαίνει αυτό

Το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας είναι ένας τραυματισμός υπέρχρησης. Όταν το γόνατο κάνει κάμψει κ έκταση η λαγονοκνημιαία ταινία ολισθαίνει πάνω από την προεξοχή του έξω κόνδυλο του μηριαίου, όταν αυτές οι κινήσεις γίνονται επαναλαμβανόμενα ή όταν η λαγονοκνημιαία ταινία είναι υπερβολικά βραχύς και σφιχτή τρίβεται πάνω στον κόνδυλο του μηριαίου και μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε σκίσιμο των ινών της ταινίας. Έτσι δημιουργείτε μια φλεγμονώδης αντίδραση τοπικά σ αυτήν την περιοχή ( εξωτερικά της κνήμης) που μπορεί να προκαλέσει πόνο στην περιοχή του τραυματισμού.Ποια είναι τα συμπτώματα του σύνδρομου λαγονοκνημιαίας ταινίας

 • Πόνος στην εξωτερική πλευρά του γόνατου. Αρχικά μετά την προπόνηση, στη συνέχεια με το τρέξιμο (45’’).
 • Ευαισθησία στην εξωτερική πλευρά του γόνατος
 • Ο πόνος συχνά αυξάνεται με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενη κάμψη και έκταση στην άρθρωση του γόνατος όπως είναι το τρέξιμο.
 • Ο πόνος αρχικά εμφανίζεται βαθμιαία στην αρχή μπορεί να είναι ήπιος και να εμφανίζεται στο τέλος της προπόνησης ή να εξαφανίζεται όταν σταματάτε την άσκηση. Εντούτοις αν συνεχίζεται της ασκήσεις και προκαλείται περαιτέρω τριβή της λαγονοκνημιαίας ταινίας, ο πόνος προοδευτικά μπορεί να αυξάνεται και να γίνεται εντονότερος, να εμφανίζεται νωρίτερα στην προπόνηση.
Διαχείριση και θεραπεία για το σύνδρομο λαγονοκνημιαίας ταινίας

Myofascial Release

 • Αρχικά τροποποίηση και διαφοροποίηση της προπόνησης και των σχετικών δραστηριοτήτων
 • Θεραπεία μαλακών ιστών με θεραπευτικό και ορθοπεδικό μασάζ.
 • Μυοπεριτοναική απελευθέρωση της λαγονοκνημιαίας ταινίας και εξουδετέρωση των ανάλογων σημείων Trigger Point
 • Διατάσεις συγκεκριμένων μυών
 • Και ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης .Strech iliotibial 1