Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Η φιλοσοφία των θεραπευτικών μας μεθόδων.  1. Προσδιορισμός της παθολογίας ή του τραυματισμένου ιστού.  Δηλαδή ο πόνος προέρχεται από οστά (αρθρίτιδα),μύες, τένοντες (τενοντοπάθειες), συνδέσμους (ρήξη, διάστρεμμα), νεύρα ποια είναι η δομή που δυσλειτουργεί. Αυτό επιτυγχάνετε με την λήψη ιστορικού και αξιολόγηση - λειτουργική εξέταση τους ασθενούς.
  2. Προστασία του τραυματισμένου ιστού. Στόχος μας είναι να αποφορτίσουμε τον τραυματισμένο ιστό (μύες, τένοντα, σύνδεσμο, οστό, δίσκο ή νεύρο), προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία της επούλωσης και της αναγέννησης του τραυματισμένου ιστού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί  με ειδικές ασκήσεις αποσυμπίεσης, με την χρήση ειδικών ταινιών που εφαρμόζονται στην περιοχή του προβλήματος και με την σωστή αρθρική ευθυγράμμιση. 
  3. Ανάπλαση και αναγέννηση των ιστών. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικές τεχνικές που εφαρμόζονται από τον θεραπευτή ( Orthopaedic Massage, Myofascial Release. κ.α ), όπως είναι η κιντητοποίση των αρθρώσεων και κατάλληλες θεραπευτικές ασκήσεις, που θα παρέχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για την επισκευή και αναγέννηση του ιστού είτε αυτός είναι μύες, τένοντας, χόνδρος, δίσκος ή σύνδεσμος.
  4. Φόρτιση και ενδυνάμωση του ιστού.  Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά μέσω ειδικών ασκήσεων με τη σωστή δοσολογία προπόνησης (συγκεκριμένος αριθμός σετ και επαναλήψεων ). Για παράδειγμα όταν ο ιστός έχει επουλωθεί θα πρέπει να αποκτήσει ξανά την αντοχή στην ελαστικότητα, να αντέχει στην πίεση και τα φορτία που δέχεται από της καθημερινές δραστηριότητες ή σπορ του ατόμου.
Οι ασκήσεις πρέπει να είναι σχεδιασμένες σε σωστή δοσολογία όσον αφορά τα σετ και τις επαναλήψεις ώστε να επιτευχθεί η αντοχή, δύναμη, συντονισμός, εκρηκτικότητα - μυική ισχύς και ταχύτητα. Κάθε ιδιότητα σχεδιάζεται διαφορετικά. Για παράδειγμα για να βελτιώσουμε την αντοχή, οι ασκήσεις  εκτελούνται χρησιμοποιώντας υψηλό αριθμό επαναλήψεων και χαμηλή αντίσταση. Αντίθετα για να βελτιώσουμε την δύναμη, οι ασκήσεις εκτελούνται χρησιμοποιώντας μικρό αριθμό επαναλήψεων και υψηλή αντίσταση.   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου